Anmälan om att starta solarium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för anmälan om att starta solarium enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.    

 

Egenkontroll

Verksamhetsutövaren är skyldig att upprätta dokumenterat egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska underlätta planering och kontroll för att motverka och förebygga miljöpåverkan eller olägenheter för människors hälsa. Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för städning och rengöring, kemikaliehantering, ventilationskontroll, information till kund, kontroll av utrustning och lysrör, motverka smittspridning m.m. Egenkontrollen ska kunna redovisas på plats för tillsyn.

Avgift för anmälan

Vi tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan. Avgiften som tas ut framgår av taxa antagen av kommunfullmäktige med efterföljande revideringar.

Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Frågor

Om ni har frågor kan ni kontakta handläggare på miljö- och byggförvaltningen telefon 0476-550 00 eller e-post mob@almhult.se

Övriga upplysningar

Ni kan komma att behöva bygglov eller bygganmälan vid exempelvis ny- eller ombyggnation samt andra tillstånd eller anmälningar.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa