Frågor och svar om e-tjänster och e-legitimation

Här hittar du bland annat information om hur du använder våra e-tjänster och hur du kan skaffa e-legitimation.

Vad är en e-tjänst?

E-tjänster är ärenden som du kan hantera själv via din dator, oavsett tidpunkt på dygnet. En del tjänster kräver inloggning med e-legitimation.

Vad är en e-legitimation och hur skaffar jag en e-legitimation ( t ex BankId)?

Med e-legitimation legitimerar du dig och kan också skriva under en handling. En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation till exempel ett ID-kort. För att du ska kunna använda vissa e-tjänster som kräver inloggning måste du ha en e-legitimation.

E-legitimationen använder du för att identifiera dig och för att skriva under elektroniskt. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på vanligt sätt.

Legitimationen kan vara ett Mobilt BankId  på din  mobiltelefon, en datafil på en hårddisk eller lagrat på ett elektroniskt kort. Den ges till exempel ut av en bank.

Vi rekommenderar att du i första hand använder dig av ett Mobilt BankId eftersom detta kan användas från mobila enheter såsom en läsplatta.

Jag har problem att logga in i tjänsten, vad ska jag göra?

Du ska i första hand testa e-legitimationen. Lyckas du inte gå igenom testet ska du vända dig till den som utfärdat e-legitimationen. Se mer information under e-legitimation. Har du testat att din e-legitimation fungerar och är godkänd men kan fortfarande inte logga in på Älmhults kommuns e-tjänster? Kontakta Älmhults kommuns servicecenter på 0476-550 00.

Testa din e-legitimation

Jag får inte upp någon e-legitimation

Du har inte installerat någon e-legitimation. Logga in på din internetbank och ladda ner din e-legitimation. Vi rekommenderar att du i första hand använder dig av ett Mobilt BankId. Du har valt en annan plats på datorn än den rekommenderade vid installationen av e-legitimationen. Det kan även vara så att du efter installationen har flyttat e-legitimationen till en annan plats. Om du har gjort detta så hittas inte e-legitimationen med automatik vid inloggningen. Giltighetstiden kan ha gått ut eller har din e-legitimation spärrats. Då kontaktar du utgivaren.

Om du använder Mobilt BankId kan du starta appen i telefonen, skriva in lösenordet och börja använda e-tjänsten.

Jag har glömt lösenordet till min e-legitimation, vad ska jag göra?

Du måste hämta ut en ny e-legitimation hos din bank. Det är bara du som vet vad du har för lösenord och ingen annan kan ändra lösenordet eller nollställa det. Se mer information under e-legitimation.

Hur säker är e-legitimationen?

Vi har bedömt att e-legitimationen är en säker lösning för våra e-tjänster. 

Jag kan inte ha e-legitimation, vad ska jag göra?

Kan du inte skaffa e-legitimation på grund av ofullständigt personnummer eller annan orsak, går det bra att använda våra blanketter. Har du frågor kontakta vårt servicecenter. 

Hur loggar jag ut?

Det är viktigt att du klickar på Logga ut för att logga ut från Mina Sidor på Älmhults kommuns e-tjänster. Tänk också på att stänga ner webbläsaren.

E-tjänster för barn och elever

Måste båda vårdnadshavarna signera e-tjänsten?

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera e-tjänsten.

Hur ska den andra vårdnadshavaren göra för att signera en e-tjänst?

Den andra vårdnadshavaren signerar e-tjänsten genom att klicka på den länken som har kommit till e-postadressen. Det går också bra att gå till Mina sidor och signera e-tjänsten under Mina ärenden.

Ett eller flera barn upplevs saknas i listan i e-tjänsten.

Underlaget i e-tjänsten hämtas från folkbokföringen enligt vem inloggad person har vårdnaden för. Personer med skyddad identitet visas aldrig. Det är endast barn som går på en skola där Älmhults kommun är huvudman som visas.

Den andra vårdnadshavaren får inget mail om att granska och skriva under.

Det är första vårdnadshavaren som anger på vilken e-postadress den andra vårdnadshavaren kan nås. Rätt e-postadress krävs för att berätta för den andra vårdnadshavaren att det är dags att granska och signera e-tjänsten.

Det är alltid möjligt att logga in på Älmhults kommuns Mina sidor och gå till inkorgen under Mina ärenden för att hitta e-tjänsten att signera.

Jag får meddelandet att uppgifter ej kan hämtas från folkbokföringen.

Folkbokföringsadress och vårdnadsrelationer hämtas från folkbokföringsregistren. Det händer att dessa register ej kan nås vid ett tillfälle och då får man försöka utföra e-tjänsten vid senare tillfälle. Sker detta upprepat ber vi dig kontakta Älmhults kommuns servicecenter.

Du är också välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga. Du kan ringa till Älmhults kommuns servicecenter på 0476-550 00 eller skicka e-post till info@almhult.se.

Hur tillgänglig är vår e-tjänstportal? 

Älmhults kommun står bakom den här portalen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. I vår tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur e-tjänstportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Länk till Tillgänglighetsredogörelsen