Anmälan om undervisningslokal

LÄS MER

Att driva en skola, förskola eller fritidsverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Läs mer här om anmälan av undervisningslokal

Frågor om e-tjänsten

Kommunens växel
info@almhult.se
0476-55000