Anmälan om undervisningslokal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att driva en skola, förskola eller fritidsverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Avgift för anmälan

Vi tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan. Avgiften som tas ut framgår av taxa antagen av kommunfullmäktige med efterföljande revideringar.  Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Miljösanktionsavgift

Komplett anmälan ska ha inkommit till miljö- och byggförvaltningen minst 6 veckor innan verksamheten startar. Om verksamheten startar innan anmälan gjorts, så kan miljö- och byggnämnden besluta om att ta ut miljösanktionsavgift.

Övriga upplysningar

Ni kan komma att behöva bygglov eller bygganmälan vid exempelvis ny- eller ombyggnation samt andra tillstånd eller anmälningar.

Läs mer här om anmälan av undervisningslokal

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa