Lämna förslag eller synpunkt till Älmhults kommun

LÄS MER

Välkommen att lämna ditt förslag eller din synpunkt!

Förslag och synpunkter från dig som är engagerad i Älmhults kommuns utveckling är viktiga för att kommunen ska bli bättre.

Synpunkter och felanmälningar som kommer in via denna e-tjänst lämnas vidare till ansvarig verksamhet. Om du har valt att lämna kontaktuppgifter får du ett svar tillbaka med information om hur ditt ärende har hanterats.

För att vi ska ta emot och hantera ditt förslag eller synpunkt, behöver du vara införstådd med de regler som finns för vad texten får innehålla. Om du inte följer reglerna kommer förslaget eller synpunkten inte att handläggas eller besvaras.

Material som kan antas strida mot gällande lagar kommer inte att publiceras.

Synpunkter, förslag, klagomål med mera får inte innehålla:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Svordomar eller obscena ord
  • Reklam för produkter och tjänster från privata företag

Material som bryter mot dessa regler kommer att avvisas. De kommer inte att hanteras och kommer inte heller att publiceras.

Undvik om det går att skriva känsliga uppgifter som kan omfattas av sekretess, till exempel personuppgifter. Om någon riskerar att lida skada av att uppgifterna finns på webbplatsen kan vi inte publicera dem. Förslaget eller synpunkten kommer dock att handläggas ändå, om det i övrigt följer reglerna.

Denna e-tjänst är inte till för felanmälan. Den e-tjänsten hittar du här!

Vi uppskattar om du lämnar namn och kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med dig om dina förslag och synpunkter, men respekterar om du vill vara anonym.

Inkomna förslag och våra svar på dem publiceras på vår webbsida. Om det behövs, redigerar vi i det som publiceras för att inte visa sekretessbelagda uppgifter. Inkomna synpunkter och felanmälningar lämnas vidare till ansvarig verksamhet för eventuell åtgärd.

Om du har valt att lämna kontaktuppgifter får du ett svar tillbaka med information om hur ditt ärende har hanterats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa