Lämna synpunkt eller förslag till Älmhults kommun

LÄS MER

Välkommen att lämna din synpunkt eller ditt förslag!

Synpunkter och initiativ från dig som är engagerad i Älmhults kommuns utveckling är viktiga för att kommunen ska bli bättre.

För att vi ska ta emot och hantera ditt förslag eller din synpunkt, behöver du vara införstådd med de regler som finns för vad det inte får innehålla. Om du inte följer reglerna kommer förslaget eller synpunkten inte att handläggas eller besvaras.

Undvik om det går att skriva känsliga uppgifter som kan omfattas av sekretess, till exempel personuppgifter. Om någon riskerar att lida skada av att uppgifterna finns på webbplatsen kan vi inte publicera dem. Förslaget eller synpunkten kommer dock att handläggas ändå, om det i övrigt följer reglerna.

Denna e-tjänst är inte till för felanmälan. Den e-tjänsten hittar du här!

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa