Felanmälan kommunens vatten och avlopp, gator, belysning, lekplatser, parker och tätortsnära skog

LÄS MER

Felanmälan vid icke-akuta ärenden

Här kan du enkelt göra en felanmälan av exempelvis hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, trasiga lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat. Du kan även bifoga ett foto på det du vill felanmäla som komplement till din anmälan. Använder du en telefon kan du även använda telefonens GPS-funktion för att lätt ange platsen.

Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt ärendehanteringssystem för hantering. Du kan välja att få återkoppling via e-post eller sms. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan tagits emot till att den åtgärdats.

Jourtelefon vid akuta ärenden

Ring servicecenter på telefon 0476-550 00.

Utanför ordinarie arbetstid gäller följande:

  • För kommunala fastigheter och järnvägsspåret, ring SOS Alarm på telefon 0470-468 51.
  • För akuta fel på vatten och avlopp, gator, belysning, lekplatser, parker och tätortsnära skog ring i första hand telefon 0476-510 00. I andra hand ring SOS Alarm på telefon 0470-468 51. Du ska då ange adress och ärende så kommer du rätt.