Ansökan om stöd eller bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att ansöka om stöd till barn eller ungdom måste du vara vårdnadshavare eller legal företrädare till den som ansökan avser. Om personen som ansökan avser är över 15 år måste den unge samtycka till att du ansöker om stöd. Om det finns ytterligare vårdnadshavare måste även den andra vårdnadshavaren samtycka till att du ansöker om stöd. Om du är osäker på hur ansökan ska fyllas i är du välkommen att kontakta mottagningen på telefon 0476-550 81 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa