Ansökan om föreningsbidrag inom kultur och fritid

LÄS MER

Allmänna bidrag

  • Startbidrag 
  • Aktivitetsstöd 
  • Anläggningsbidrag 
  • Ledarutbildningsbidrag
  • Föreningslönebidrag 
  • Investeringsbidrag 
  • Nyskapande mötesplatser
  • Integration

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnd
fritid@almhult.se