Borgerlig vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För er som planerar att gifta er och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Älmhults kommun.

I Älmhults kommunhus finns det ett speciellt rum för borgerliga vigslar. 

 

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Ansökan om hindersprövning ska ni göra gemensamt på det skattekontor där någon av er är folkbokförd. I samband med ansökan om hindersprövning bör ni även anmäla vilket efternamn var och en ska ha i äktenskapet.

Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln. Blanketter för hindersprövning och anmälan om efternamn finns hos Skatteverket.

Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

 

Lämna intygen till oss i god tid före vigseln

Efter ansökan om hindersprövning får ni två handlingar från Skatteverket, Intyg hindersprövning och vigselintyg. Båda handlingarna i original ska lämnas till Älmhults kommun, Servicecenter, minst fem arbetsdagar före vigseln.

Lämna handlingarna direkt i Kommunhusets reception eller skicka dem till:

Älmhults kommun

Servicecenter
Box 500
343 23 Älmhult

 

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

 

Vigselförrättare

Älmhults Kommun har nio vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. När ni preliminärbokar borgerlig vigsel kan ni också skriva om ni har önskemål om vem som ska viga er.

 

Vittnen

Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen, det kan vara vänner eller släktingar. De som är vittnen måste ha fyllt 18 år.

Observera att både brudpar och vittnen måste visa giltig legitimation vid vigselförrättningen.

 

Vad händer sen?

När ni har preliminärbokat vigsel via e-tjänsten kommer vi att kontakta er för att gå igenom era önskemål och boka dag och tid för vigseln.

Har ni frågor kan ni kontakta Servicecenter på 0476-550 00 el.   info@almhult.se

 

Mer information från Skatteverket

Äktenskap och partnerskap

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa