IST Home Skola - mobilapp för vårdnadshavare i förskola, fritidshem och skola

LÄS MER

Mobilappen IST Home Skola använder du som vårdnadshavare i Älmhults kommun med barn i skola, förskola och fritidshem. Bland annat för du in frånvaro för sjukdom här men det finns även flera andra funktioner.

I förskola och fritidshem kan du

 • skicka in schema med vistelsetider
  - läs mer om vilka regler som gäller kring detta för förskola respektive fritids
  - tänk på att om ni ska justera tid i appen måste detta göras minst tre dagar i förväg, finns behov av att ändra med kortare varsel, kontakta förskolan/fritids. 
 • anmäla frånvaro vid sjukdom 
 • anmäla ledighet
 • ändra kontaktuppgifter - från och med 1 februari 2023

I grundskola och gymnasiet kan du

 • anmäla frånvaro vid sjukdom
  - läs mer om vad som gäller kring skolplikt och frånvaro i grundskolan
 • se betyg
 • ändra kontaktuppgifter - från och med 1 februari 2023
 • se schema där frånvaro förs

Ladda ner appen

Appen laddar du ner till din mobiltelefon på Google Play eller App Store.

Frågor och svar

Guide för hur IST Home Skola fungerar

IST's FAQ om appen

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Adress

 • E-postadress

 • Personnummer

 • Mobilnummer

 • Betyg

 • Frånvaroanmälan vid sjukdom

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

 • Under den tid elev går i skola i Älmhults kommun

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter på Älmhults kommuns hemsida.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, integritetsskyddsmyndigheten. Besök deras hemsida (https://www.imy.se/) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildning@almhult.se