Reseersättning för student som gör VFU i Älmhults kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Reseersättning för student som gör VFU i Älmhults kommun

När du gör VFU i Älmhults kommun kan du få bidrag för dina resor. Utbildningsförvaltningen ersätter upp till 1000 kr. Om resorna uppgår till en högre summa kan det finnas möjlighet att söka resebidrag för resterande belopp hos universitetet.

För att få ersättning behöver vi originalkvitto som styrker din resekostnad eller en kopia av ett kvitto som är vidimerat av förskolans/skolans administrativa assistent eller rektor. För att utbetalning ska vara möjlig är det även viktigt att du fyller i nedanstående uppgifter. Utbetalning sker till det konto du uppger nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa