Ledighetsansökan för elev i grundskola och gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan vårdnadshavare ansöka om ledighet för sina barn.
Observera att båda vårdnadshavare behöver signera ärendet digitalt innan det skickas till beslutsfattare.

Vad som gäller kring ledighet för elev i skolan:

Ledighet för elev i grundskolan Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter för ledighet. I grundskolan får mentor bevilja tre dagars ledighet per läsår. Ledighet därutöver beviljas av rektor. (Skollag 2010:800 7 kap 18 §). Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov i åk 3, 6 och 9.

Ledighet för elev i gymnasieskolan  Gymnasieförordningen 12 kap 2 § ger rektor eller den rektor bestämmer rätt att bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. På Haganässkolan får mentor bevilja fem dagars ledighet per läsår. Ledighet därutöver beviljas av rektor.

Läs mer om Skolplikt och frånvaro på Älmhults kommuns hemsida

Obs! Blankett ska endast användas om någon av vårdnadshavarna ej kan använda E-tjänsten och digital signering.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa