Ansökan om deltagare för explosiva varor

LÄS MER

Hämta hem och öppna upp blanketten till höger för att fylla i din ansökan. Den går att fylla i digitalt också!

 

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt 9a § i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anmäla vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor. Deltagare är personer som fysiskt befattar sig med de explosiva varorna i en tillståndspliktig verksamhet och inte är föreståndare. Exempel på personer som behöver anmälas som deltagare är: Operatörer i industriföretag som tillverkar explosiva varor. Bergarbetare som laddar och kopplar sprängsalvor. Försäljningspersonal som säljer ammunition eller krut. Förrådspersonal som självständigt arbetar med lastning och leveranser av explosiva varor i förråd.

Vid prövning om deltagare är lämpliga kommer räddningstjänsten att begära utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.

Du kan hitta mer information på Älmhults kommuns hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Klara Albertsson
klara.albertsson@almhult.se
0476642683

Personuppgiftsansvarig

Teknisk nämnd
tekniska@almhult.se