Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

Information

Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Försäljning får inte ske till den som inte fyllt 18 år.

 

 

Egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen så ska du göra detta omgående. Du ska även ha en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället som uppdateras kontinuerligt.

 

Frågor om blankett? Kontakta servicecenter:
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa