Drog och alkoholpolicy Haganäsgymnasiet - godkännande vårdnadshavare och av ej myndig elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För elever som inte fyllt 18 år krävs vårdnadshavares godkännande samt av eleven själv för testerna. Vi vill därför be om din/er signering för detta. Om elev har två vårdnadshavare ska dessa båda signera. Även elevens egen signering ska finnas med på blanketten.

OBS! Om elev under 18 år testas positiv vid test kontaktar skolan alltid vårdnadshavare/god man

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa