Önskemål om samarbetssamtal på familjerätten

LÄS MER

Ett samarbetssamtal är ett samtal där föräldrar gemensamt med en familjerättssekreterare tillsammans kommer överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Samtalen registreras inte, de förs under sekretess och är kostnadsfria. En förutsättning är att båda föräldrarna vill medverka i samtalen

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen