Dödsboanmälan - uppgifter om tillgångar och skulder

LÄS MER

När någon avlider måste man gå igenom personens tillgångar och skulder. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Ibland saknar den avlidne tillgångar eller försäkringar som räcker för att betala kostnaderna för begravningen. Då kan du göra en dödsboanmälan.

För att socialförvaltningen ska kunna ta ställning till ifall en dödsboanmälan behövs, i stället för en bouppteckning, måste socialförvaltningen få in en del uppgifter. En fullständig förteckning över vilka uppgifter som ska redovisas hittar du här.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen