Begäran om samordnad individuell plan

LÄS MER

En samordnad individuell plan baseras från dina egna mål och behov och det är du som godkänner vilka som får ta del av din plan. Det är kommunen och regionen som ska erbjuda dig detta.

 

Vill du att en samordnad individuell plan ska göras kan du fylla i blanketten och lämna till din kontakt i kommunen.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen