Begäran om logguttag inom socialförvaltningen

LÄS MER

Du som önskar kan begära ett loggutdrag från din journal. Då kontaktar du kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska eller fyller i denna blankett.

 

Blanketten skickas till:

Älmhults kommun

Socialförvaltningen, personuppgiftsombud

Box 500

343 30 Älmhult

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen