Ansökan om att bedriva serviceinsatser enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

LÄS MER

Här kan du ansöka om att bli utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten i Älmhults kommun.

 

När du fyllt i ansökningsformuläret skickar du det till:


Älmhults kommun
Socialförvaltningen
Box 500
343 23 Älmhult

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen