Synpunkter, klagomål, diskriminering eller beröm angående förskola och skola

LÄS MER

Vänd dig i första hand till förskolan/skolan

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan eller skolan vänder dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand vänder du dig till rektor.

Sedan till huvudman

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter eller klagomål till huvudman för utbildning i Älmhults kommun med denna e-tjänst.

Synpunkts- och klagomålsformulär

När du har fyllt i och skickat in formuläret registreras det som en inkommen handling hos huvudman för utbildning i Älmhults kommun. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig på att ditt klagomål är mottaget. Därefter utreds det och ett skriftligt svar skickas till dig.


Blankett för anmälan om diskriminering inom utbildningsområdet

Med denna blankett kan du anmäla diskriminering inom utbildningsområdet i Älmhults kommun. Du laddar ner den här till höger och skickar sedan in den till utbildningsförvaltningen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa