Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta räknas som en medelstor förbränningsanläggning
Sedan den 1 juni 2018 gäller förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen finns bland annat krav på registrering. För att förbränningsanläggningen ska räknas som medelstor ska anläggningseffekten vara mellan 1 och 50 megawatt (MW). 

Registreringen ska göras
Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa