Registrering av fastighetsuppgifter för kommunalt vatten och avlopp

LÄS MER

Vi uppdaterar vårt kundregister för att kunna göra en korrekt debitering av tjänsterna för kommunalt vatten och avlopp. Vi behöver din hjälp med att få in aktuella uppgifter om antal bostadsenheter respektive bruttoarea på din fastighet.

De uppgifter vi behöver få in från dig är:

Antal bostadsenheter per fastighet och/eller total bruttoarea (BTA) för verksamhetsytor som används till annat än boende.

Vad menas med Bostadsenhet?

Som bostadsenhet räknas ett eller flera avgränsade utrymmen i byggnad, avsett för boende och utrustade med både kokmöjligheter och toalett. Utrymmen som tvättstuga, garage och förråd – som enbart används av de boende – räknas in i varje bostadsenhet och behöver därför inte redovisas. 

Även en villa eller mindre hus kan ha fler än en bostadsenhet, om det till exempel finns en attefallsbyggnad eller gäststuga med pentry och toalett, en inredd lägenhet över garaget eller fullt utrustad övervåning med egen dörr (kan ha gemensam hall).  

Vad menas med bruttoarea (BTA)?

Med bruttoarea menas arean av de sammanlagda verksamhetsytorna, begränsad av omgivande väggars utsida. Även källaren ska räknas in, samt ytor på vind eller övervåning som har en takhöjd på minst 190 cm och 60 cm utanför denna yta. Area för garage- och förrådsbyggnader ska också räknas med i bruttoarean.

Alla byggnader med tak och väggar räknas in i begreppet bruttoarea, även tält och byggnader på hjul, oavsett om lokalerna är ouppvärmda eller saknar indraget vatten. För byggnader med minst en öppen sida (utan vägg) räknas inte bruttoarea. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk nämnd
tekniska@almhult.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa