Anmälan om eget omhändertagande av latrin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du själv vill kompostera din latrin behöver du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen.

Det blir en avgift för handläggning av din anmälan. Avgift tas ut även om ansökan eller anmälan avslås.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se/servicecenter

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mob@almhult.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa