Anmälan om påfyllning av pool

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du kommunalt vatten och ska fylla din pool med mer än 2 000 liter anmäler du det minst fem dagar i förväg. Innan du börjar fylla din pool ska du ha fått ett godkännande från kommunens VA-avdelning.

När du fått godkännande av VA-avdelningen är det bra att veta:

  • Planera påfyllningen så att du kan göra det försiktigt och långsamt.
  • Fyll den gärna nattetid när övrig vattenförbrukning är låg.
  • Var uppmärksam på att slangen ligger ovanför vattenytan. Hamnar den under vattenytan finns det risk för baksug i vattenledningen och poolvatten sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
  • VA-avdelningen kan komma att lämna ytterligare anvisningar om när och hur påfyllningen av din pool får ske för att undvika problem i vattenleveranserna.
  • Om det är bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

Läs mer på www.almhult.se/fyllapool

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se/servicecenter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa