Företagslots

LÄS MER

Ska du starta företag eller har ett befintligt företag  som du vill utveckla erbjuder kommunen företagslots, en kostnadsfri tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Älmhults kommun. För att vara aktuell  för lotstjänsten behöver du ha frågor inom minst två områden hos kommunen. Det kan vara frågor som till exempel berör miljö, bygglov, tekniska avdelningen, plan-, mark- och exploatering, livsmedel,  tillstånd för tobaksförsäljning och näringsliv. 

Tjänsten företagslots innebär att du på en och samma gång träffar tjänstepersoner från de avdelningarna som berör din verksamhet . De kan ge dig vägledning, råd och rekommendationer och du får en effektiv samordning av de kontakter du behöver framöver. Under mötet kan du exempelvis få svar på vilka tillstånd som krävs och hur dina planer på ett smidigt sätt kan genomföras.

Det fattas inga beslut under lotsmötet.

När du gått vidare i e-tjänsten och svarat på ett par frågor om din verksamhet eller affärsidé kommer vi att kontakta dig för att boka ett möte.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se/servicecenter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla kontaktuppgifter och andra frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa