Ansökan om förhandsbesked

LÄS MER

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Mer information om förhandsbesked finns här. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se