Anmälan av hygienisk behandling - stickande och/eller skärande verktyg

LÄS MER

Blankett för anmälan av hygienisk behandling där allmänheten erbjuds behandlingar som innebär en risk för smitta på grund av användning av stickande eller skärande verktyg. Exempel på verksamheter är akupunktur, fotvård, tatuering och piercing.

Används för anmälan av ny anläggning, anmälan av befintlig anläggning respektive betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning.

Läs mer här om hygienisk behandling.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se