Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du att ditt barn ska ha modersmålsundervisning?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och att eleven har grundläggande kunskaper i språket. (Skollagen 10 kap 7§). 

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev.

Adoptivbarn kan också erbjudas modersmålsundervisning.

(Skolförordningen 5 kap. 7 §)

 

Undervisningen är frivillig och sker ibland utanför skoltid.

Minimiantalet för att det ska bli en modersmålsgrupp är fem elever och att det finns en lärare att tillgå.

För ansökningar inom gymnasiet, kontakta studievägledarna Matilda Karlsson eller Veronica Larsson.

Välkommen med din ansökan!

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa