Ansökan om avtal om barns vårdnad, boende och umgänge

LÄS MER

Stöd från familjerätten

Om ni som föräldrar behöver hjälp att komma överens i frågor som rör ert/era barn och att hitta ett bra föräldrasamarbete kan ni få stöd från familjerätten i barnets folkbokförda kommun . Älmhults kommun är värdkommun för den gemensamma familjerätten med service i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner.

 

Avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge

Familjerätten erbjuder föräldrar att skriva ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge för sitt/sina barn. Om båda parterna (föräldrarna) är överens om att skriva ett avtal så fyller båda i ansökan i denna e-tjänst och skickar in blanketten till familjerätten i Älmhult.

Ansvarig handläggare kallar båda parterna till ett möte. Vid behov kan även samtal med berört barn vara aktuellt. 

När parterna har kommit till fram till en överenskommelse skrivs ett avtal. Båda parterna signerar avtalet och får var sin kopia. Originalet förvaras i arkivet hos familjerätt. Skulle förändringar inträffa som gör att avtalet bör ändras kan parterna kontakta familjerätten igen. 

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Med anledning av detta så begär familjerättssekreteraren ut polisregisterutdrag och socialt registerutdrag.

Om bedömningen blir att avtalet inte är för barnets bästa, och avtal inte kan godkännas, kan parterna vända sig till tingsrätten för att få ett beslut i ärendet.

 

Nästa steg

Hämta blanketten via denna e-tjänst och fyll i den. Båda föräldrarna/parterna måste fylla i ansökan. Skicka den därefter till: Familjerätten, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult.

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476 - 550 00
www.almhult.se