Spärra uppgifter i din patientjournal från elevhälsan - för dig över 18 år

LÄS MER

Här kan du som är 18 år eller äldre spärra din journal från elevhälsans medicinska insats så att dessa uppgifter inte kan ses av någon annan  vårdgivare, till exempel vårdcentral eller sjukhus.


Hämta blanketten, fyll i den och skicka den med post till:  

Centrala barn och elevhälsan
Norra Esplanaden 18 D
343 30 Älmhult. 

Frågor om e-tjänsten

Marie Pripp
marie.pripp@almhult.se
0476-643081