Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten ansöker du om att bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring, som kräver bygglov. De ritningar du bifogar i ansökan ska vara i formatet PDF.  

Om du vill göra en ansökan som gäller nedanstående punkter ska du använda en elektronisk blankett, klicka på "Hämta blankett" 

  • Söka tidsbegränsat bygglov
  • Söka förlängning av tidsbegränsat bygglov
  • Ändring av beviljat bygglov
  • Anmälningspliktiga åtgärder*
  • Attefallsåtgärder**


*Installation eller ändring av eldstad och rökkanal, VA-anläggning, hiss och ventilation, ändring av bärande konstruktion, planlösning, brandskydd och rivningsanmälan.

**Komplementbostadshus ≤ 30m2, Komplementbyggnad ≤ 30m2, inreda ytterligare bostad, takkupor utan ingrepp i bärande konstruktion, tillbyggnad ≤ 15m2 bruttoarea.

Information och föreskrifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för din ansökan.  Avgiften är beslutad i kommunfullmäktige. Även ansökningar och anmälningar som inte beviljas debiteras (Vi kontaktar dig som söker innan beslut om avslag). Bygglovstaxa almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar i PDF-format

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa