Ansökan om skolbiljett i reseapp eller som resekort för buss och tåg läsåret 2024/2025

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolbiljett i reseapp eller resekort för buss och tåg

Elever i gymnasieskolan kan erbjudas resor till och från skolan i form av:

1. Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej resekort eller reseapp).

2. Eleven får ett resekort eller använder reseappen och det behålls under hela elevens gymnasietid.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att du ska ha rätt att ansöka om skolbiljett för buss och tåg:  

 • Färdväg mellan hem (elevens folkbokföringsadress) och skola är minst 6 km. 
 • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg. 
 • Skolbiljett erbjuds fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.
 • Ansökan om skolbiljett för buss och tåg måste göras inför varje läsår.

Information till dig som går på Haganässkolan eller snart ska börja:

 • Elever som ej är folkbokförda i Älmhults kommun kontaktar sin hemkommun. Se deras hemsidor för mer information.

Kontant reseersättning i kombination med skolbiljett:

Elever folkbokförda i Älmhults kommun kan i kombination med skolbiljett även ansöka om kontant reseersättning på 200 kronor per månad kan då beviljas. 

 • Minst 6 kilometer från elevens folkbokföringsadress till närmaste hållplats där eleven kan stiga på.
 • Orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag.
 • Ansökan om kontant reseersättning i kombination med skolbiljett måste göras inför varje läsår.

Ändrade förhållanden:

Om elev avbryter sina studier eller skriver sig på en annan folkbokföringsadress, är elev eller förälder skyldig att omedelbart meddela detta till ekonomihandläggaren på Haganässkolan antingen per brev eller telefon, tfn 0476-552 24. Elev blir ersättningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnats.

Överklagan av beslut:

Överklagan handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö. Det ska ske skriftligen, inom tre veckor från den dag då eleven delgivits beslutet. Den skickas till den myndighet som tagit beslutet, dvs. Rektor, Haganässkolan, Box 501, 343 23 Älmhult. I överklagan ska eleven ange namn, adress, telefonnummer, vilket beslut som överklagas samt de omständigheter överklagan bygger på.

Frågor om e-tjänsten

Haganässkolan
0476-552 24

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnd
utbildning@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation för signering
 • Eleven behöver vara folkbokförd i Älmhults kommun
 • Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa