Ansökan om kontant reseersättning läsåret 2024/2025

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kontant reseersättning

Ersättningen gäller för elever som läser på gymnasieskola och är folkbokförd i Älmhults kommun. Kontant reseersättning kan sökas fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Följande villkor gäller:

  • Resekort/reseapp/skolbiljett kan inte användas. Undantag finns, se resekort/reseapp/skolbiljett för tåg och buss.
  • Färdvägen enkel resa uppgår till minst 6 kilometer
  • Orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag
  • Minst 6 kilometer från elevens folkbokföringsadress till närmaste påstigande hållplats eller motsvarande.
  • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg
  • Ansökan om kontant reseersättning måste göras inför varje läsår.

Ändrade förhållanden:

Om elev avbryter sina studier eller skriver sig på en annan folkbokföringsadress, är elev eller förälder skyldig att omedelbart meddela detta till ekonomihandläggaren på Haganässkolan antingen per brev eller telefon, tfn 0476-552 24. Elev blir ersättningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnats.

Överklagan av beslut:

Överklagan handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö. Det ska ske skriftligen, inom tre veckor från den dag då eleven delgivits beslutet. Den skickas till den myndighet som tagit beslutet, dvs. Rektor, Haganässkolan, Box 501, 343 23 Älmhult. I överklagan ska eleven ange namn, adress, telefonnummer, vilket beslut som överklagas samt de omständigheter överklagan bygger på.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för signering
  • Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev
  • Följande villkor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa