Underskrift av sekretessbevis och ansökan från belastningsregistret för dig som arbetar eller medverkar inom förskola och skola

LÄS MER

Här skriver du på ett sekretessbevis för förskola och skola samt ansöker om ett utdrag ur belastningsregistret via länken till polisens hemsida.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom förskolan och skolan har sekretess och tystnadsplikt. Sekretess och tystnadsplikt innebär att du inte får röja sådana uppgifter som gäller enskilda elevers personliga förhållanden.

Förskolans och skolans personal har sekretess och tystnadsplikt på grund av att de kommer elever och föräldrar nära och får ta del av känslig information. Detta gäller även personer inom förskolan och skolan som har uppdrag, praktik, APL (Arbetsplats förlagt lärande), VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) eller likande.

Tystnadsplikt och sekretess gäller inom många områden som exempelvis stödbehov, sjukdomar, skyddade personuppgifter och personliga- och familjeförhållanden. Det gäller när uppgifterna lämnas ut muntligt, skriftligt eller på annat sätt, som vid blinkningar och nickar.

Godkännande av regler för sekretess och tystnadsplikt

För att få jobba eller på annat sätt delta i arbetet med barn och ungdomar i Älmhults kommuns utbildningsverksamhet ska du ta del av reglerna som gäller för sekretess och tystnadsplikt och godkänna dem, antingen direkt via denna e-tjänsten eller via blanketten på denna sida.

Ansökan om utdrag ur belastningsregistret

För att få arbeta eller vara i skolan (gäller även uppdrag, praktik, APL, VFU eller likande) eller förskolan måste du även ha ett utdrag ur belastningsregistret. Vi begär detta utdrag för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott.

Du ansöker om utdraget via Polisens hemsida.

 

Direktlänk till ansökan om utdrag ur belastningsregistret

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Om du saknar bankID och inte kan legitimera dig i e-tjänsten så kan du skriva ut hämta blanketten och skriva under förhand.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa