Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En skriftlig anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden om du avser att sprida bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning eller på område större än 1 000 kvm, där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. 

Anmälan ska lämnas till miljö- och byggnämnden senast 6 veckor innan bekämpningen ska utföras.

Vi tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan. Avgiften som tas ut framgår av taxa antagen av kommunfullmäktige med efterföljande revideringar. Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Läs mer här om spridning av bekämpningsmedel

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa