Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

LÄS MER

En skriftlig anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden om du avser att sprida bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning eller på område större än 1 000 kvm, där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. Anmälan om spridning av bekämpningsmedel ska göras till miljö- och byggnämnden senast 6 veckor innan spridningen.

Läs mer här om spridning av bekämpningsmedel

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se