Anmälan till prövning

LÄS MER

Särskild prövning

Om du saknar betyg i en kurs, behöver komplettera eller läsa upp dina betyg, kan du göra en särskild prövning.

Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplanen och tenterar, i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, till exempel laborationer eller andra praktiska moment. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Vuxenutbildningen på Haganässkolan erbjuder enbart prövning i de kurser som vi har i vårt kursutbud.

Observera att en prövning inte berättigar till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

 

Anmälan

Information om vem som blir ansvarig för din prövning, betalningsinformation, med mera, finns att få hos studie- och yrkesvägledare Christina Löfgren som nås via mejl christina.lofgren@almhult.se

Inom två veckor efter anmälningstidens utgång blir du kontaktad av ansvarig lärare eller studie- och yrkesvägledare och får mer information om din prövning. Vid varje prövning ska den prövande kunna legitimera sig och visa kvitto på betald avgift.

 

Prövningstillfällen

Ordinarie tillfällen

Den 1 februari är sista dag för anmälan till ordinarie prövningstillfälle under vårterminen.

Den 1 september är sista dag för anmälan till ordinarie prövningstillfälle under höstterminen.

Prövningen äger sedan rum enligt överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

 

Kostnad

Avgiften för prövning är 500 SEK per kurs. Avgiften sätts in på bankgiro 5720-0073. Ange att det gäller prövning,  samt ditt namn och personnummer. Kvitto på inbetald avgift ska uppvisas.

Betalning sker efter ett första möte med den lärare som kommer att bli ansvarig för prövningen. Vid detta möte görs en plan upp för själva prövningen.

Prövningen startar sedan när kvitto uppvisas.

Avgiften återbetalas inte.

Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.

 

Betyg

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till dig. Vi skickar in betyg till den nationella betygsdatabasen ett par dagar före sista kompletteringsdag. För information om ansökningstider till högskola och universitet besök antagning.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa