Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

LÄS MER

Du som har behov av stöd och hjälp kan få det av kommunen. Du behöver ansöka om dessa insatser. Utifrån ditt behov görs en bedömning om vilka insatser du har rätt till. Målet är att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Här kan du ansöka om till exempel:

  • Trygghetslarm och tillsyn
  • Hemliv som till exempel hjälp att hämta medicin på apoteket, inköp av dagligvaror, städning, tvätt, matdistribution och hjälp med måltider såsom enklare matlagning och att värma mat.
  • Personlig vård som till exempel hjälp att duscha, klä på sig och hjälp med toalettbesök.
  • Korttidsplats för till exempel vård och rehabilitering efter sjukhusvistelse.
  • Växelvård och avlösning i hemmet för dig som vårdas av anhörig som behöver avlösning.
  • Ledsagning till aktiviteter
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
  • Vård- och omsorgsboende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa