Intresseanmälan att bli kontaktfamilj för person med funktionsvariation

LÄS MER

Som kontaktperson blir du som en vän till ett barn eller en vuxen med en funktionsvariation. En kontaktperson är någon som har tid, engagemang och intresse av att ge stöd till en person som behöver till exempel bryta isolering.

Ni träffas regelbundet och gör saker tillsammans. Det kan exempelvis vara att ta en promenad, fika, träna eller gå på bio.

Vem kan få en kontaktperson?

En person med en funktionsvariation som behöver av stöd att bryta sin isolering kan få en kontaktperson.

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktigaste med att vara kontaktperson är att ni trivs med varandra, därför försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. För att ni ska hinna skapa en god relation söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag, där du gärna kan jobba 1 år eller mer.

Hur blir jag kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson fyller du i en intresseanmälan. Du är även välkommen att skicka e-post eller ringa oss så skickar vi dig en intresseanmälan med post. Du får sedan komma på en intervju och berätta om dig själv och dina tankar om att bli kontaktperson. Du kommer också då att få mer information om vad uppdraget som kontaktperson innebär.

Ersättning

Du får ersättning och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för det ni gör tillsammans. Du kan ha en heltidstjänst någon annanstans och jobba som kontaktperson utöver ordinarie tjänstgöring. Både ersättningen och omkostnadsersättning är skattepliktiga inkomster.

Kommunen följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer för arvode och omkostnadsersättning inom Socialtjänstlagen (SoL) samt inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
social@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnd
social@almhult.se