Intresseanmälan att bli familjehem

LÄS MER

Vem får bli familjehem?

Familjehemmet ska vara utrett och godkänt av socialnämnden för att få ta emot barn i sitt eget hem. Du kan själv ha önskemål om att ditt barn placeras i ett visst hem i din egen släkt eller i ditt nätverk. Denna familj kommer då att utredas av socialtjänsten.

Det är viktigt att familjen har tid, utrymme, uthållighet och ett stort engagemang för barn. Familjehemmet måste ha regelbunden kontakt med socialsekreterare som ska se till att barnet får den hjälp och omsorg det behöver. Familjehemmet ska också göra vad de kan för att underlätta umgänget mellan barnet, dig och andra personer som är viktiga för barnet.

 

Hur går det till när barnet kommer till familjehemmet?

Innan barnet flyttar till familjehemmet är det bra om du tillsammans med socialsekreteraren kan besöka familjen. Då får ni en möjlighet att lära känna varandra.

Socialsekreteraren ordnar så att barnet folkbokförs i familjehemmet och ser också till att barnet skrivs in på skola eller i barnomsorg. Barnbidraget ändras så att det betalas ut till familjehemmet.

Tillsammans med socialsekreteraren gör ni upp om hur umgänget mellan dig och ditt barn ska se ut.

Socialtjänsten, du, familjehemmet och barnet ska ha regelbundna uppföljningsmöten där ni går igenom hur ditt barn har det och om det är något som inte fungerar.

 

När kan barnet flytta hem igen?

När din situation är så bra att du klarar av att ta hand om ditt barn igen är det dags att börja planera för en hemflyttning. Om allt har varit bra i familjehemmet har barnet fäst sig vid sin andra familj, har kanske fått nya kompisar på sin nya skola eller förskola. Det är därför viktigt att hemflytten får ta lite tid och att ditt barn får behålla de nya kontakterna så länge det finns önskemål om det.

Om ditt barn har bott i familjehemmet i tre år ska socialtjänsten överväga om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet. Om detta skulle ske har du fortfarande rätt att regelbundet träffa ditt barn.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
social@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnd
social@almhult.se