Ansökan om stöd inom socialpsykiatrin

LÄS MER

Till socialsekreteraren vänder du dig bland annat för att få information om stödinsatser. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt.

Stöd inom socialpsykiatrin gäller för personer över 18 år som har en långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska orsaka ett funktionshinder i sådan grad att den inverkar på den dagliga livsföringen. Du som söker har en etablerad kontakt med, eller utretts av en psykiatriker.

Stödet ska hjälpa dig i din vardag. Vid behov samarbetar socialförvaltningen med andra i samhället som kan ge dig stöd, som till exempel Hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt intresse- och anhörigorganisationer.

För att avgöra om du har rätt till den sökta insatsen görs en utredning. Beslutet kan överklagas.

Detta kan du ansöka om inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (SoL):

  • boendestöd i hemmet
  • ledsagning
  • kontaktperson
  • sysselsättning