Ansökan om föreståndare för explosiv vara

LÄS MER

Hämta hem och öppna upp blanketten till höger för att fylla i din ansökan. Den går att fylla i digitalt också!

 

Den som hanterar tillståndspliktig mängd explosiv vara (enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor) ska utse minst en föreståndare för hanteringen. Föreståndare för explosiv vara ska godkännas av tillståndsmyndigheten, i Älmhults kommun är detta räddningstjänsten. Vid prövning av föreståndare för explosiv vara genomförs en vandelsprövning. Räddningstjänsten begär då utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.

Föreståndarens roll är central i den faktiska hanteringen av de tillståndspliktiga varorna. Denna har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Det är viktigt att verksamheten ser till att det finns förutsättningar att som föreståndare kunna utföra de skyldigheter som vilar på föreståndaren. Förutsättningar som alltid behöver säkerställas är

  • Tillräcklig delegation i organisationen
  • Möjligheter att följa hanteringen av explosiv vara
  • Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter
  • Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

Du kan hitta mer information på Älmhults kommuns hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Klara Albertsson
klara.albertsson@almhult.se
0476-642683

Personuppgiftsansvarig

Teknisk nämnd
tekniska@almhult.se