Anmälan till samhällsorientering

LÄS MER

Samhällsorientering är en gratis kurs om det svenska samhället, för dig som är med i etableringsprogrammet i Arbetsförmedlingens regi eller anhöriginvandrare. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta din etablering i arbets- och samhällslivet. Målen är att du utvecklar kunskap om grundläggande värderingar, samhällsorganisation och praktiskt vardagsliv.

Kursen ges på ditt modersmål eller på det språk du behärskar bäst.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppladdningsbart tidigare betyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa