Anmälan till samhällsorientering

LÄS MER

Samhällsorientering är en gratis kurs om det svenska samhället, för dig som är med i etableringsprogrammet i Arbetsförmedlingens regi eller anhöriginvandrare. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta din etablering i arbets- och samhällslivet. Målen är att du utvecklar kunskap om grundläggande värderingar, samhällsorganisation och praktiskt vardagsliv.

Kursen ges på ditt modersmål eller på det språk du behärskar bäst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppladdningsbart tidigare betyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa