Anmälan om tillstånd från myndig elev till föräldrar eller annan person

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ger du som myndig elev tillstånd till föräldrar eller andra personer att få tillgång till information om din skolgång, studieresultat, frånvaro och hälsotillstånd.

Bakgrund
Skollagen och Gymnasieförordningen tillåter inte skolan att lämna ut information om skolgång, studieresultat, frånvaro och hälsotillstånd till myndiga elevers föräldrar eller till andra personer utan tillstånd. Allmänna handlingar i övrigt ( t ex betyg) faller under offentlighetsprincipen och lämnas ut eller sekretessbeläggs i enlighet med sekretesslagen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för signering
  • Mottagaren behöver signera anmälan med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa