Anmälan om försäljning och servering av folköl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om försäljning och servering av folköl

Har du för avsikt att börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst nedan. Du kan också anmäla via en blankett som du finner till höger på denna sida.

Kontakta gärna handläggare på miljö- och byggförvaltningen för mer information via växeln 0476-550 00 eller via mob@almhult.se.

Vi tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan. Avgiften som tas ut framgår av taxa antagen av kommunfullmäktige 2022-05-30 § 102, med efterföljande revideringar.
Här hittar du gällande taxor och avgifter

Villkor för försäljning av folköl

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa