Anmälan om kryddning av snaps

LÄS MER

Anmälan – Kryddning av snaps

E-tjänsten ska användas om du vill anmäla kryddning av brännvin till snaps.

Enligt 8 kap. 3 § alkohollagen har den som har stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker – till allmänheten eller till slutet sällskap - rätt att krydda spritdryck för servering av snaps i den egna serveringsrörelsen. Alkohollagen tillåter inte tillverkning av egen glögg för servering.

Avsikten är att framställningen ska ske i liten skala i förhållande till serverings- eller tillredningsställets omsättning och ska främst ses som tillbehör till julbord eller liknande arrangemang. Det är inte tillåtet för en tillståndshavare att tillverka, omförpacka eller buteljera andra alkoholdrycker än den egna snapsen.

Innan kryddning sker ska anmälan göras till kommunen. Anmälan görs på denna blankett.

När anmälan registrerats hos kommunen skickas en kopia åter till tillståndshavaren. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig firmatecknare e-legitimation
  • Behörig firmatecknare personnumer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa