Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

LÄS MER

 Anmälan – Upphörande av tillstånd

Tillståndshavare är enligt 9 kap. 11 § alkoholagen skyldig att anmäla förändringar i verksamheten till kommunen. Det gäller också om verksamheten upphör t.ex. vid övergång från enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag till aktiebolag.

Underskrift

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig firmatecknare e-legitimation
  • Behörig firmatecknare personnumer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa