Ansökan om riksfärdtjänstresa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Riksfärdtjänst är till för dig, som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning, måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Resa beviljas i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären ansvarar själv för att anskaffa ledsagare. Taxi eller specialfordon beviljas endast om resan på grund av funktionshinder inte kan göras med allmänna kommunikationer ens tillsammans med ledsagare.

 

För att kunna resa med riksfärdtjänst behöver du ansöka och bli beviljad tillstånd till riksfärdtjänst. Du gör en ansökan för varje resmål.

Kraven för riksfärdtjänst är:

  • Din funktionsnedsättning är stor och varaktig och gör att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt.
  • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resan görs inom Sverige, från en kommun till en annan kommun.

Kostnaden för resan baseras på en egenavgift är beslutad enligt Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst.

 

Här kan du läsa mer om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
social@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa