Ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Färdtjänst beviljas den som på grund av funktionshinder inte kan förflytta sig på egen hand eller åka med de allmänna kommunikationerna.

  • Du ska vara folkbokförd i Älmhults kommun.
  • Du ska ha ett funktionshinder med beräknad varaktighet på minst tre månader.
  • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand på grund av funktionshinder och/eller ha väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det betyder att du, precis som på bussar, tåg, flyg och båt ska resa tillsammans med andra resenärer. Resans längd får uppgå till högst 7 mil både inom eller utanför Kronobergs län, men alltid till Växjö, Växjö flygplats, Ljungby eller Alvesta. Du får alltid åka inom hela Älmhults kommun.

Kostnaden för resan beror på när resan bokas och hur långt du reser.

Resor som inte ingår i färdtjänst;

  • Sjukresor (sjukresor beställs genom 0775-77 77 00)
  • Resor till och från grundskola och särskola
  • Resor som försäkringsbolag eller försäkringskassan ska betala
  • Resor till sjukgymnast, tandläkare, läkare och sköterska på vårdcentraler
  • Resor inom verksamhet som bedrivs i allmän eller privat regi ska bekostas av respektive verksamhet. Exempelvis betalar skolande resor och studiebesök som skolan anordnar.
  • Arbetsgivaren ska oftast betala för resor som du gör i arbetet.

Här kan du läsa mer om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
social@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se