Ansökan om förlängt tömningsintervall av slam

LÄS MER

Blankett för ansökan om förlängt tömningsintervall av slam.

 

Läs mer här om hur du sköter om din avloppsanläggning.

Frågor om e-tjänsten

Kommunens växel
info@almhult.se
0476-55000
www.almhult.se