Ansökan om förlängt tömningsintervall av slam

LÄS MER

Blankett för ansökan om förlängt tömningsintervall av slam.

 

Läs mer här om hur du sköter om din avloppsanläggning.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se