Anmälan av störning/klagomålsanmälan

LÄS MER

Här kan ni utföra en klagomålsanmälan vid störning från verksamhet och/eller person.

I de fall ni väljer att vara anonym kan ingen återkoppling ske till er under ärendets gång. 

Läs mer här om miljöskydd.

Läs mer om buller från grannar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa